Duck hunt
coach-home

budowanie marki

Zastosowanie kolorowej czcionki może wielokrotnie pomnożyć koszt i nie jest warte zwrotu. Jeśli budżet jest niski, a sprawa jest wystarczająco pewna, czarna czcionka będzie w porządku. Stali czytelnicy codziennie czytają gazety; dlatego nie ma sensu umieszczać tej samej reklamy w tym samym artykule na co dzień. Reklama może być umieszczana codziennie w różnych artykułach. Częstotliwość może być trzy razy w tygodniu dla konkretnej gazety. Ale w weekendy rośnie budowanie marki liczba czytelników, więc można zainwestować więcej coaching pieniędzy w umieszczenie reklamy w weekendowym wydaniu. Nie rozczaruj się, jeśli cała powierzchnia reklamowa zostanie sprzedana w weekend. Wstaw ulotki między stronami gazety.

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE